Pressemeddelelse


ROUNDABOUT billedkunstnernes forbund fyn 2004

Der har i lang tid, hos såvel kunstnere som kunstinteresserede på Fyn, været et ønske om at få et overblik over fynske billedkunstnere i form af en samlet præsentation i bogform.

Derfor lancerer Billedkunstnernes Forbund region Fyn (BKF-Fyn) nu Roundabout; bogen over professionelle fynske billedkunstnere.
Bkf-Fyn har med Roundabout til hensigt at synliggøre det faktum, at der på Fyn findes et rigt, dynamisk og aktivt kunstmiljø – Roundabout er en rundtur i et flerfacetteret fynsk kunstliv anno 2004.

Roundabout (engelsk for rundkørsel) giver mulighed for en køretur i alle billedkunstens retninger og, på ganske kort tid at ramme noget der ligner et fynsk 'nu'.

Roundabout indledes med en tekst af litterat og digter Lars Bukdahl. Den handler om farver som domæne. Tilhører farverne maleren eller poeten? Har farver sin berettigelse i poesien… og/eller har den berettigelse i billedkunsten?

De medvirkende kunstnere præsenteres med værkgengivelser og cv, desuden findes der oplysninger om lokale kunstnerværksteder, udstillingssteder m.m.
 
Samtidig med udgivelsen af den trykte udgave d. 29. oktober 2004, er der planlagt en net-udgave som publiceres på Bkf-Fyn´s hjemmeside www.bkf-fyn.dk.

Roundabout er realiseret med velvillig økonomisk støtte fra en lang række sponsorer:
Fionia Bank, Den Faberske Fond, Møllerens Fond, Aslaug og Carl Friis´ legat, Middelfart Sparekasse, Folkesparekassen, Assens Kommune, Faaborg Kommune, Langeskov Kommune, Middelfart Kommune, Munkebo Kommune og Kultursekretariatet Odense Kommune.

Bogens pris er i løssalg 80 kr. og kan købes følgende steder:

·Brandts Boghandel, Brandts Klædefabrik, Brandts Passage 37 & 43, 5000 Odense C
·Fyns Grafiske Værksted, Hans Jensens Stræde 18-20, 5000 Odense C
·Fyns Kunstmuseum, Jernbanegade 13, 5000 Odense C
·Andreas Binicki Kunstnerartikler, Nørregade 39- 41 baghuset, 5000 Odense C
·Studie Binger, Nørregade 39- 41 baghuset, 5000 Odense C
·Galleri Lykke, Hans Tausens Gade 5, 5000 Odense C
·Galleri Sulegaarden, Lundagervej 27, 5610 Assens
·Kunstbygningen SAK, Vestergade 27-31, 5700 Svendborg

Oplysninger om flere forhandlersteder kan fås ved henvendelse til Svend-Allan Sørensen (tlf.: 25773111) eller Lone V. Petersen (tlf.: 21456445).

Venlig hilsen
på vegne af bestyrelsen for Bkf-Fyn
Lone V. Petersen og Svend-Allan Sørensen

ROUNDABOUT billedkunstnernes forbund fyn 2004 * Forlaget BKF-Fyn.dk * ISBN 87-990084-0-8

TILBAGE TIL FORSIDEN